Menu

                                  -Timanttiporaus-sahaus ja työvoima-

Suoritamme timanttiporauksia, -sahauksia ja käsinpurkua. 

Olemme panostaneet paljon kuivaporaukseen ja tuoneetkin markkinoille uuden kuivaporaukseen tarkoitetun segmenttimallin.Tämä segmenttimalli on erinomainen kuivaporausta vaativissa kohteissa esim.sairaalat.Kuivaporauskohteita on nykyään paljon joten kalustomme on myös päivitetty sen mukaan.pystymme poraamaan reiät ilman vettä, siististi ja ilman vedestä aiheutuvaa sotkua.

                                                 -TIMANTTISAHAUS JA TIMANTTIPORAUS- 


Niin timanttiporaus kuin timanttisahaus ovat mittatarkkojan menetelmiä, kun halutaan päästää lujista materiaaleista, kuten betonista, tiilestä, tai luonnonkivestä läpi siististi.

Timanttiporauksen ja –sahauksen etuna on se, että jäljelle jätettävät rakenteet eivät vaurioidu tai rikkoudu poratusta/sahausta tehdessä. Timanttityöt ovat huomattavasti pölyttömämpiä ja meluttomampia, kuin muut menetelmät.Lisäksi kuivaporauksiin tarkoitetut poraputkemme mahdollistavat nyt poraukset myös ilman vettä.         

Olemme tehneet yhteistyötä myös kiinteistöhuollon kanssa: mm. asfaltinpaikkausta, parkkipaikkojen kunnossapitoa sekä kaikenlaista kiinteistöjen ylläpitoa.

Meiltä saat apua myös purkutyömaille.

Meillä on myös kokemusta asfalttipohjien tekemisestä,esim VT6