Menu

Tietosuojakäytäntö

Sivuston käyttö edellyttää tietosuojakäytäntöjemme hyväksymistä!

Verkkokauppa TK imatra oy;n kotisivulla TK imatra Y:2903654-1 paikassa
TK imatra oy, 5 B17 55320 rauha. käsittelee asiakkaan toimittamia
henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten
tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen
lain edellyttämän ajan kuluessa.
Yleiset säännökset

1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR -
asetusta(jäljempänä „asetus“) on TK imatra oy, Y:2903654-1, paikassa TK
imatra oy 5 B 1 (jäljempänä „Rekisterinpitäjä“);

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: sähköposti:
info@tkimatra.fi,puh.0451452551

3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.
Henkilötietojen lähde

1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan
henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen
tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi […].;

2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja
yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi;

3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja
kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon
välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei
julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.
Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa
tarkoituksissa:

1. Kotisivun rekisteröinti GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti;

2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti,
puhelinnumero);

3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta
johtuvaa lakia ja määräyksiä;

4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.
Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.
Henkilötietojen tallennuksen kesto

1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen
Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien
oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan
sopimussuhteen päättymisen jälkeen;

2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot
henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.
Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat
Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat
välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja
käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa
voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

Flaria CMS (verkkokauppajärjestelmä);
Rahtiyhtiöt;Matkahuolto,kaukokiito
Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn
kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen info@tkimatra.fi

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään
Asetuksen rikkomista.
Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja
organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen
suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen
tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn
tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja
ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.
Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla TK imatra oy;n Asiakas
vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja
hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun
tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi,
päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

4.Emme luovuta henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitteita
suoramarkkinointiin.

Nämä säännöt tulevat voimaan 10.10.2019